Fri, 05 / 2015 2:59 am | ngan123

Khi đô thị mới tại Cổ Nhuế – Từ Liêm đã được thẩm định về tính khả thi cũng như hiệu quả đầu tư tương đối tốt, là khu vực phát triển bất động sản khá nóng hiện nay. 1. Thẩm định hiệu quả dự án Khu đô thị Cổ Nhuế Thẩm định tính pháp […]

Khi đô thị mới tại Cổ Nhuế – Từ Liêm đã được thẩm định về tính khả thi cũng như hiệu quả đầu tư tương đối tốt, là khu vực phát triển bất động sản khá nóng hiện nay.

1. Thẩm định hiệu quả dự án Khu đô thị Cổ Nhuế

Thẩm định tính pháp lý của việc thực hiện dự án Hồ sơ khách hàng cung cấp bao gồm:
Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư
Công văn 217/TTg-CN ngày 08/02/2006 của Thủ tướng chính phủ: “V/v Cho phép đầu tư Dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội”.
Quyết định 2339/QĐ-UBND ngày 18/05/2006 của UBND TP Hà Nội: “V/v Giao chủ đầu tư KĐT mới Cổ Nhuế”.
QĐ 157/2004/QĐ-UB ngày 19/10/2004 của UBND TP Hà Nội: “V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/5GG”.
QĐ 158/2004/QĐ-UB ngày 19/10/2004 của UBND TP Hà Nội: “V/v Điều lệ quản lý xây dựng Khu đô thị”. 
 QĐ 13G/2007/QĐ-UBND ngày 09/11/07 của UBND TP Hà Nội: “V/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kiến trúc KĐT Cổ Nhuế”
 QĐ 3451/QĐ-UBND ngày 04/08/2006 “V/v Giao đất cho Cty Nam Cường để thực hiện Dự án KĐT mới Cổ Nhuế”.
Thông tin mới nhất về dự án khu đô thị Cổ Nhuế

2. Thông báo nộp tiền sử dụng đất

Maritime Bank đã căn cứ vào hồ sơ khách hàng cung cấp, sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án. Qua thẩm định hồ sơ pháp lý của dự án, Maritime Bank nhận xét: dự án đã đầy đủ tính pháp lý để triển khai thực hiện, tuân thủ đầy đủ quy trình xin cấp phép đầu tư.
Tìm hiểu thông tin đối với Dự án đầu tư KĐT Cổ Nhuế được biết: đây là dự án thuộc nhóm B trong dự án quan trọng quốc gia- dự án xây dựng nhà ở có quy mô vốn từ 750 đến 1.500 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn tư nhân và vốn tín dụng Ngân Hàng. Theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về Quản lý đầu tư xây dựng công trình, Thủ Tướng Chính phủ là cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư.
Qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án, có thể kết luận dự án khu đô thị mới xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Bài viết cùng chuyên mục