Mon, 05 / 2015 2:49 am | ngan123

Để có thể nâng cao trình độ kiểm định trong một dự án bất động sản cần phải dựng các tiêu chuẩn, yêu cầu cần thiết về trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ đối với một cán bộ thẩm định nói chung và thẩm định dự án đầu tư BĐS nói riêng. Thông […]

Để có thể nâng cao trình độ kiểm định trong một dự án bất động sản cần phải dựng các tiêu chuẩn, yêu cầu cần thiết về trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ đối với một cán bộ thẩm định nói chung và thẩm định dự án đầu tư BĐS nói riêng.
Thông qua các tiêu chuẩn, yêu cầu cụ thể, rõ ràng, các cán bộ thẩm định có thể tự đánh giá năng lực của mình đã đáp ứng yêu cầu công việc hay chưa và sẽ đăng ký tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bổ sung. Những tiêu chuẩn, yêu cầu này cũng sẽ là cơ sở để thực hiện công tác tuyển dụng cán bộ thẩm định tại
Maritime Bank.
Một số tiêu chuẩn cơ bản cần đáp ứng đối với cán bộ thẩm định như sau:
+ Cán bộ thẩm định phải có trình độ học vấn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tín dụng được thể hiện ở những mặt như: Đánh giá, phân tích tài chính khách hàng một cách chính xác. Thẩm định phương án, dự án đầu tư một cách khoa học trên cả 2 phương diện là tính chính xác và thời gian thực hiện. Thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay đúng quy trình chế độ. Xử lý tốt các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình cho vay; quản lý các khoản vay trong và sau khi cho vay.
Phương pháp nâng cao trình độ kiểm định trong dự án bất động sản
+ Cán bộ thẩm định phải có năng lực điều tra, xử lý và tổng hợp thông
tin. Hoạt động thẩm định của Ngân hàng là một hoạt động mang tính tổng hợp, có
rất nhiều mối quan hệ từ nhiều phía, nhất là quan hệ với khách hàng. Chính vì vậy trước, trong và sau khi cho vay, cán bộ thẩm định phải thu thập một khối lượng lớn thông tin về dự án I phương án vay vốn, cơ chế, chính sách của ngành, của nhà nước liên quan đến phương án I dự án SXKD. Do khối lượng thông tin lớn, đòi hỏi phải có quá trình sàng lọc, xử lý, tổng hợp để có được những thông tin chuẩn xác. Từ đó cán bộ thẩm định mới có cơ sở để đánh giá, phân tích và kết luận chính xác về
khách hàng và khoản tín dụng.
+ Cán bộ thẩm định phải áp dụng công nghệ vào xử lý công việc. Yêu cầu
phải hiểu, nắm bắt và vận hành tốt công nghệ thông tin vào trong công việc; phải có trình độ ngoại ngữ nhất định. Đây là một yêu cầu bắt buộc bởi vì hoạt động ngân hàng hiện nay đã công nghệ hoá, việc xử lý nghiệp vụ, nắm bắt thông tin… đều vận hành bằng công nghệ.

Bài viết cùng chuyên mục