Fri, 05 / 2015 2:51 am | ngan123

Dưới đây là phần nghiên cứu chi tiết về nội dung thẩm định dự án KĐT Cổ Nhuế đã được Martime Bank thực hiện. 1. Các thẩm định và báo cáo  Thẩm định năng lực cung cấp dịch vụ và phân phối sản phẩm Thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp Theo yêu […]

Dưới đây là phần nghiên cứu chi tiết về nội dung thẩm định dự án KĐT Cổ Nhuế đã được Martime Bank thực hiện.

1. Các thẩm định và báo cáo 

Thẩm định năng lực cung cấp dịch vụ và phân phối sản phẩm
Thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp
Theo yêu cầu của Maritime Bank, chủ đầu tư đã cung cấp các hồ sơ sau:
Báo cáo tài chính năm 2005, 2006, 6 tháng năm 2007 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế năm 2005, 2006
Tờ khai nộp thuế năm 2005, 2006, 9 tháng năm 2007
Maritime Bank đã thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư thông qua các hồ sơ trên. (Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính xem ở Phụ lục 3)
Bên cạnh đó, Maritime Bank cũng tra cứu thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước để tham khảo các thông tin về hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính và lịch sử giao dịch tín dụng của Công ty Nam Cường. Từ kết quả thẩm định năng lực tài chính của công ty Nam Cường, Maritime Bank đã đưa ra nhận xét:
Các chỉ tiêu thanh toán hiện thời và thanh toán nhanh của công ty đều ở mức cao thể hiện khả năng thanh toán tốt của đơn vị. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty thường dùng nguồn vốn tự có của mình để tài trợ cho tài sản lưu động, không phải vay nợ ngắn hạn.
Nội dung thẩm định dự án khu đô thị Cổ Nhuế

2. Nhận xét của Maritime Bank 

Các chủ sở hữu là người tham gia thành lập và quản lý Công ty kể từ khi thành lập năm 1984, do đó là những người có kinh nghiệm trong kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường đã mở rộng hoạt động và kinh doanh có hiệu quả do chủ sở hữu là người có năng lực, kinh nghiệm, luôn biết nắm bắt nhu cầu của thị trường. Quan hệ kinh doanh của chủ sở hữu với các bạn hàng, với các Ngân hàng, người tiêu dùng có uy tín, vay trả đầy đủ.
Như vậy có thể đánh giá chủ doanh nghiệp là người có kinh nghiệm, có năng lực điều hành, và có tư cách đao đức kinh doanh tốt.
Mối quan hệ giữa các chủ sở hữu: có quan hệ hợp tác trong nhiều năm cùng nhau góp vốn để kinh doanh đem lai lợi nhuận và là vợ chồng.

Bài viết cùng chuyên mục