Thu, 05 / 2015 2:54 am | ngan123

Một trong những hạn chế trong công tác thẩm định dự án đâu tư BĐS tại Maritime Bank là chưa có một quy trình và nội dung hướng dẫn thẩm định dành riêng cho thẩm định dự án đâu tư BĐS. 1. Hạn chế trong mô hình thẩm định Điểm khác biệt dễ nhận thấy […]

Một trong những hạn chế trong công tác thẩm định dự án đâu tư BĐS tại Maritime Bank là chưa có một quy trình và nội dung hướng dẫn thẩm định dành riêng cho thẩm định dự án đâu tư BĐS.

1. Hạn chế trong mô hình thẩm định

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong hoạt động thẩm định giữa mô hình Ngân hàng hiện đại và mô hình Ngân hàng truyền thống được thể hiện ở quy trình và nội dung hướng dẫn thẩm định tín dụng. Mô hình thẩm định tại Ngân hàng truyền thống thường chưa có sự phân loại, tách biệt giữa các nhu câu vay vốn khác nhau, các loại hình khách hàng khác nhau mà chỉ được hướng dẫn thẩm định theo cùng một quy trình và nội dung thẩm định cơ bản giống nhau. Rõ ràng rằng, mô hình như vậy đã và sẽ ngày càng không phù hợp với thực tế hoạt động cho vay hiện tại ở các Ngân hàng.
 Từ cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân,doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp quy mô lớn hay các định chế tài chính đều có thể là đối tượng khách hàng của Ngân hàng và các đối tượng này đều có đặc điểm khác nhau, cần phương pháp thẩm định khác nhau. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn hay phương án sử dụng vốn của khách hàng cũng rất đa dạng, phong phú và cũng đòi hỏi phải xây dựng nội dung và quy trình thẩm định khác nhau. 
Ví dụ như các nội dung cần thẩm định đối với một khách hàng là cán bộ công chức có nhu cầu vay vốn mua xe ô tô rõ ràng sẽ khác với một khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thực hiện dự án đầu tư BĐS.
Những hạn chế trong việc thẩm định dự án bất động sản

2. Giải pháp khắc phục

Với định hướng xây dựng Maritime Bank thành một Ngân hàng hiện đại, giải pháp hoàn thiện quy trình và nội dung hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư BĐS là rất cần thiết để khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Giải pháp này gồm các nội dung cơ bản như sau:
– Thứ nhất, nghiên cứu và ban hành một quy trình thẩm định dành riêng cho việc thẩm định các dự án đầu tư BĐS, kèm theo quy trình là nội dung hướng dẫn thẩm định chi tiết.
Quy trình cần thể hiện cụ thể có bao nhiêu bước cần thực hiện khi thẩm định dự án đầu tư BĐS, thời gian tối đa từng bước, đối tượng thực hiện và giám sát các bước. Nội dung hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư BĐS cần thật cụ thể, chi tiết, cập nhật thường xuyên. Yêu cầu đặt ra khi áp dụng quy trình và nội dung thẩm định dự án đầu tư BDS là phải rõ ràng, dễ thực hiện và rút ngắn bớt thời gian thẩm định so với quy trình thẩm định chung chung trước đây.
– Thứ hai, triển khai đào tạo về quy trình và nội dung hướng dẫn thẩm định dự án đầu tư BĐS cho toàn bộ đội ngũ thẩm định trong hệ thống Maritime Bank.
Nên sử dụng một số dự án đầu tư BĐS tiêu biểu để cán bộ thẩm định thực hành áp dụng quy trình và nội dung thẩm định đã được đào tạo. Nhờ vậy, có thể giúp cho đội ngũ thẩm định nắm vững quy trình, nội dung thẩm định và sử dụng thuần thục
trong hoạt động thẩm định thực tế.
– Thứ ba, thường xuyên định kỳ tiến hành thu thập ý kiến, thông tin phản hồi đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy trình thẩm định dự án đầu tư BĐS để phát hiện, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn thẩm định dự án BĐS tại các đơn vị kinh doanh trên hệ thống

Bài viết cùng chuyên mục