Tue, 03 / 2015 2:05 am | ngan123

Theo nhà lý thuyết không gian cư trú người Canada, Edward Relph, một cảm quan chân thực về không gian địa phương thường được tìm thấy trong trải nghiệm của các họa sỹ khi các tác giả muốn chuyển tải thái độ cá nhân về không gian cư trú thông qua các tác phẩm của […]

Theo nhà lý thuyết không gian cư trú người Canada, Edward Relph, một cảm quan chân thực về không gian địa phương thường được tìm thấy trong trải nghiệm của các họa sỹ khi các tác giả muốn chuyển tải thái độ cá nhân về không gian cư trú thông qua các tác phẩm của mình.
Với xuất phát điểm là ý tưởng trên, bài viết này sẽ phân tích mối liên hệ đa chiều giữa hội họa, kiến trúc và không gian nhằm làm sáng tỏ thêm một khía cạnh trong tính mỹ thuật của kiến trúc. Để minh họa một số cách thể hiện bản sắc không gian địa phương vào trong tranh của các họa sỹ, chúng tôi nghiên cứu các tác phẩm của hai họa sỹ Hà Nội: Bùi Xuân Phái (1921-1988), một họa sỹ được Pháp đào tạo vốn nổi tiếng về các bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội trong những thập niên 1960, 1970 và 1980, và Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1976), với các tác phẩm phản ánh những thay đổi gần đây hơn trong không gian xây dựng của Hà Nội.
070908
Nét đẹp kiến trúc
Bài viết này phân tích những tác phẩm của các tác giả nói trên trong hệ tham chiếu về các trải nghiệm cá nhân của họ với thành phố Hà Nội. Bài viết gợi ý rằng, qua việc nghiên cứu các tranh vẽ kiến trúc Hà Nội, có thể góp phần tìm hiểu về cảm quan không gian của người Hà Nội bằng cách nêu ra các chi tiết tiềm ẩn, thường dễ bị coi nhẹ hoặc bỏ qua. Trước tiên, chúng tôi sẽ mô tả một số đặc điểm của đường phố và nhà cửa Hà Nội trong quá khứ và hiện tại, để làm bối cảnh cho những lời bàn về tranh và cảm quan không gian thể hiện trong các tác phẩm đó. ads: tuyển sinh trung cấp dược liên thông cao đẳng dược hà nội chính quycao đẳng điều dưỡng và cao đẳng y tế hà nội năm 2016
Vẫn biết hội họa là một hình thức nghệ thuật thiên về biểu cảm mỹ thuật, bài viết này gợi mở khả năng sử dụng các tranh vẽ về phong cảnh đô thị và kiến trúc Hà Nội làm nguồn tài liệu đáng kể để góp phần tìm hiểu cảm quan về không gian của Hà Nội.
Cách tiếp cận vấn đề khác nhau của các họa sỹ qua tranh vẽ của họ cho thấy, song song với sự chuyển đổi về cảm quan không gian để đáp ứng với những thay đổi về kinh tế-xã hội và chính trị do tác động ngoại lai, thì văn hóa địa phương với những khuôn mẫu ổn định của cuộc sống làng quê vẫn đồng thời tạo những ảnh hưởng lớn lao đến tính cách kiến trúc của thành phố này. Vì thế, chúng ta cần đưa ra thông tin về nguồn gốc của những nguồn ảnh hưởng nói trên, trong đó chiến tranh góp một phần không nhỏ, vì chiến tranh vừa phá hủy, vừa tạo tiền đề cho quá trình tái thiết đô thị. Như vậy, chiến tranh và những hệ lụy chính trị của nó có thể thay đổi diện mạo không gian cư trú của cả người chiến thắng lẫn kẻ chiến bại, mà đối với trường hợp của Việt Nam, kẻ thắng người bại là một và cùng một dân tộc.
Bài viết cùng chuyên mục