Mon, 05 / 2015 2:46 am | ngan123

Bên cạnh các giải pháp về nâng cấp cơ sở dữ liệu, áp dụng quy trình thẩm định độc lập và các công cụ lượng hóa rủi ro, một giải pháp rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đâu tư BĐS tại Maritime Bank chính là nâng cao […]

Bên cạnh các giải pháp về nâng cấp cơ sở dữ liệu, áp dụng quy trình thẩm định độc lập và các công cụ lượng hóa rủi ro, một giải pháp rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đâu tư BĐS tại Maritime Bank chính là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định. Tất cả các giải pháp đã trình bày ở trên đều chỉ là công cụ hỗ trợ cho công tác thẩm định. Người thực hiện quy trình, áp dụng các công cụ vẫn là các cán bộ thẩm định tại Maritime Bank. Nếu đội ngũ cán bộ thẩm định không được đào tạo, huấn luyện về quy trình nghiệp vụ, cách sử dụng các công cụ hỗ trợ thì không thể nâng cao được hiệu quả công tác thẩm định dự án đâu tư BĐS như mong muốn. 
nang-cao-trinh-do-cho-nhan-vien-tham-dinh-du-an-dau-tu-bat-dong-san
Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thẩm định dự án đầu tư BĐS tại Maritime Bank gồm một số nội dung sau:
– Thứ nhất, triển khai định kỳ các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn ngày về quy trình, nội dung nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư BĐS, hướng dẫn cách khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ thống, cách sử dụng các công cụ kiểm soát rủi ro…cho đội ngũ các cán bộ thẩm định trên toàn hệ thống Maritime Bank.
Mục tiêu của các chương trình đào tạo này là thực hành và phát triển các kỹ năng, phương pháp cần thiết cho cán bộ thẩm định dự án đầu tư BĐS chứ không chỉ dừng ở mức độ phổ biến quy trình và nội dung một cách chung chung.
– Thứ hai, định kỳ tiến hành kiểm tra nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư BĐS đối với cán bộ thẩm định thông qua các bài test online.
Căn cứ trên kết quả test có thể rà soát, phân loại và có kế hoạch đào tạo, bổ sung nghiệp vụ đối với các cán bộ thẩm định có kết quả chưa đạt yêu cầu.
– Thứ ba, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, trao đổi nghiệp vụ về các dự án đầu tư BĐS điển hình, các tình huống, các khó khăn nghiệp vụ để rút kinh nghiệm chung cho đội ngũ cán bộ thẩm định.

Bài viết cùng chuyên mục