Thu, 05 / 2015 2:52 am | ngan123

Mỗi một dự án bất động sản bao giờ cũng cần khởi động từ nguồn tin đáng tin cậy và thiết thực, tầm quan trọng của thông tin có thể trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả thành công hay thất bại của chính dự án đó 1. Tầm quan trọng của thông tin Thông […]

Mỗi một dự án bất động sản bao giờ cũng cần khởi động từ nguồn tin đáng tin cậy và thiết thực, tầm quan trọng của thông tin có thể trực tiếp ảnh hưởng tới kết quả thành công hay thất bại của chính dự án đó

1. Tầm quan trọng của thông tin

Thông tin là một nhân tố quyết định đối với công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS tại các tổ chức tín dụng nói chung và tại Maritime Bank nói riêng. Thiếu thông tin tham khảo hoặc thông tin tham khảo thiếu chính xác, thiếu cơ sở là những nguyên nhân chính dẫn đến việc đưa ra kết quả thẩm định không hiệu quả và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao. Chính vì vậy, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thẩm định là yêu cầu tiên quyết trong việc nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư BĐS tại Maritime Bank.
Nâng cao chất lượng thông tin trong thẩm định dự án bất động sản

2. Cách loại thông tin cần tham khảo

 Thông tin để phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS cơ bản được phân loại như sau:
– Thông tin kinh tế – xã hội
– Thông tin về thị trường BĐS
– Thông tin về dự án đầu tư BĐS cần thẩm định
– Thông tin về năng lực chủ đầu tư dự án
Thông thường, Ngân Hàng sẽ được chủ đầu tư cung cấp thông tin về dự án đầu tư BĐS cần thẩm định và các thông tin về năng lực của chủ đầu tư. Đây là những nguồn thông tin quan trọng tuy nhiên cần phải được Ngân Hàng xem xét một cách khách quan trên cơ sở đối chiếu, so sánh với các nguồn thông tin khác.
Trung cấp dược hà nội tuyển sinh 2016, xét tuyển hồ sơ trung cấp y học cổ truyền, trung cấp dược học và trung cấp vật lý trị liệu đi học ngay tại Hà Đông
Ngoài việc kiểm chứng các thông tin được cung cấp từ chủ đầu tư dự án, Ngân Hàng phải tự tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu, tổng hợp các thông tin khác về kinh tế – xã hội, thị trường BĐS. Để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư BĐS, Maritime Bank cần phải thực hiện một số giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu một cách toàn diện từ việc có trung tâm thông tin cụ thể cho tới việc khai thác và tham khảo thông tin từ các nơi cũng cần được lưu ý cụ thể 

Bài viết cùng chuyên mục