Thu, 05 / 2015 2:50 am | ngan123

Bất cứ một dự án đầu tư bất động sảnnào cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể, định hướng rõ ràng và mục tiêu để có thể hoàn thành được dự án của mình, đây cũng là yếu tố tiên quyết và quan trọng cần thiết trong một dự án bất động sảnhiện […]

Bất cứ một dự án đầu tư bất động sảnnào cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể, định hướng rõ ràng và mục tiêu để có thể hoàn thành được dự án của mình, đây cũng là yếu tố tiên quyết và quan trọng cần thiết trong một dự án bất động sảnhiện nay

1. Mục tiêu cần có trong các dự án bất động sản

Với các nỗ lực trong việc giữ ổn định kinh doanh Ngân hàng, triển khai các
chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện
nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, bảo đảm khả năng thanh khoản, kiểm soát lạm phát,
vừa qua Maritime Bank đã được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng cấp mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 là 17% và xếp hạng trong nhóm 1 – nhóm các ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả nhất Việt Nam.
Theo nghị quyết, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) của Maritime Bank đã thông qua phương án kinh doanh năm 2012 với những mục tiêu quan trọng như sau:
– Về quy mô: Tổng tài sản đạt 137 ngàn tỷ tăng 19,8%, tăng vốn điều lệ từ 8.000 lên 9.000 tỷ đồng
–  về phát triển tín dụng: dư nợ tăng trưởng 17%, nợ xấu dưới 3%.
– về phát triển mạng lưới: Mở mới 100 điểm giao dịch.
– về hiệu quả kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế là 1.350 tỷ đồng, tăng
30,2% so với năm 2011, tỷ lệ cổ tức là 10%.
Mục tiêu và định hướng dự án đầu tư bất động sản

2. Định hướng đầu tư bất động sảncủa Maritime Bank

Nằm trong kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Maritime Bank nói chung và hiệu quả hoạt động cho vay dự án Bất động sảnnói riêng, Maritime Bank đã đặt ra ra những định hướng, yêu cầu đối với công tác thẩm định các dự án Bất động sản, cụ thể như sau:
– Tăng cường công tác thu thập, phân tích, lưu trữ thông tin kinh tế – xã hội của quốc gia, các Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố.. .để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thẩm định dự án đầu tư Bất động sản.
– Nâng cao chất lượng nội dung thẩm định, hoàn thiện quy trình thẩm định theo hướng đồng bộ, tinh giản và rút ngắn thời gian thẩm định đối với dự án đầu tư Bất động sản.
– Tăng cường sử dụng các công cụ lượng hóa và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng. Thông qua hệ thống phần mềm quản lý rủi ro, thực hiện tổng hợp và phân tích các số liệu, báo cáo định lượng để dự báo và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.
– Liên tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ chuyên viên thẩm định, đặc biệt là các kiến thức thuộc lĩnh vực dự án đầu tư Bất động sản.
Tăng cường hợp tác, sử dụng dịch vụ từ các tổ chức có uy tín, chuyên môn cao trong lĩnh vực Bất động sảnđể làm cơ sở tham khảo, so sánh trong quá trình thẩm định dự án đầu tư Bất động sản.

Bài viết cùng chuyên mục