Fri, 05 / 2015 2:48 am | ngan123

Maritime Bank đã thu thập thông tin liên quan đến quy hoạch chung của Thành phố Hà Nội đến năm 2G2G trong đó chú trọng đến quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn quận, huyện vừa đảm bảo nhu cầu di dãn dân, giải phóng mặt bằng, vừa nâng cấp […]

Maritime Bank đã thu thập thông tin liên quan đến quy hoạch chung của Thành phố Hà Nội đến năm 2G2G trong đó chú trọng đến quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn quận, huyện vừa đảm bảo nhu cầu di dãn dân, giải phóng mặt bằng, vừa nâng cấp cơ sở hạ tầng, cụ thể như sau:

1. Tốc độ quy hoạch của thành phố Hà Nội

Theo quy hoạch phát triển của thành phố Hà Nội đến năm 2020, Thành phố sẽ là một trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch, khoa học kỹ thuật hàng đầu của cả nước nói chung và sẽ phát triển để trở thành một thủ đô xứng với tầm vóc quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Song song với việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới là nhịp đô phát triển đô thị của Thành phố nhằm theo kịp sự phát triển chung của khu vực và thế giới.
Kiểm tra tính cần thiết của dự án bất động sản tại Cổ Nhuế
Với sự phát triển như hiện nay, việc quy hoach đô thị tao môt bô mặt xứng đáng với tầm vóc môt đô thị trung tâm là môt vấn đề không thể thiếu. Hiên nay, thành phố đang thực hiện cá trương trình cải tao hệ thống thoát nước, mở rông nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm như tuyến đường vành đai II, vành đai . Việc giải quyết đầu tư xây dựng nhằm tăng quỹ nhà cho dân cư do tăng nhân khẩu trong các trương trình phát triển kinh tế, phục vụ công tác di dãn dân, giải phóng mặt bằng của thành phố đồi hỏi thành phố phải có các dự án quy hoach khu dân mới.

2. Tính hợp lý của dự án

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới xã Cổ Nhuế – Từ Liêm được thực hiện là sự hợp lý và cần thiết, đóng góp không nhỏ vào việc thực hiên các trương trình phát triển kinh tế xã hôi của Thành phố nói chung và của huyên Từ Liêm nói riêng phù hợp với quy hoach khu văn hóa Tây Hà Nôi đã được UBND Thành phố phê duyêt.
Nội dung thẩm định của Maritime Bank đã cho thấy sự cần thiết và đóng góp không nhỏ của dự án đầu tư khu đô thị Cổ Nhuế đối với sự phát triển đồng bộ của Thành phố.
Tuy nhiên nội dung thẩm định còn khá sơ lược, thiếu các số liệu, dẫn chứng, chưa có các đánh giá chi tiết tác động của việc triển khai, thực hiện dự án đối với quy hoạch chung của xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Ngoài ra, Maritime Bank cũng chưa phân tích các tác động, ảnh hưởng của dự án đến tình hình kinh tế, xã hội, môi trường tại địa phương.

Bài viết cùng chuyên mục