Mon, 05 / 2015 2:41 am | ngan123

Đối với một dự án bất động sản thì việc huy động vốn đầu tư là hết sức quan trọng, chính vì thế nên việc vay vốn ngân hàng cũng là một trong những dự tính cần thiết của các dự án bất động sản hiện nay. 1.  Áp dụng công cụ hệ thống cảnh […]

Đối với một dự án bất động sản thì việc huy động vốn đầu tư là hết sức quan trọng, chính vì thế nên việc vay vốn ngân hàng cũng là một trong những dự tính cần thiết của các dự án bất động sản hiện nay.

1.  Áp dụng công cụ hệ thống cảnh báo sớm Early Warning Systems – EWS 

EWS là một trong số các công cụ đánh giá rủi ro tín dụng hiện đại được các nước có nền tài chính phát triển trên thế giới như Anh, Mỹ, Pháp, Đức…áp dụng rất hiệu quả. Mục đính chính của EWS là đưa ra các mô hình có khả năng hệ thống hóa các rủi ro tín dụng có thể lặp lại, thông qua đó có thể dự báo hoặc ước tính được rủi ro tín dụng.
Căn cứ trên bộ chỉ tiêu, hệ thống EWS sẽ tính toán trên dữ liệu về dư nợ phát sinh hàng ngày và đưa ra các cảnh báo đối với các dấu hiệu rủi ro của các khoản nợ có thể chuyển nhóm nợ xấu. Từ các cảnh báo này, Maritime Bank có thể nhanh chóng đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế khả năng chuyển nợ xấu của khoản nợ.
Các phương pháp kiểm tra cho vay của ngân hàng trong một dự án bất động sản

2. Sử dụng phân mềm hỗ trợ phân tích mô phỏng.

Hiện tại, thẩm định dự án mới chỉ dừng lại ở việc ứng dụng Excel để lập các bảng tính và chạy độ nhậy, những hạn chế về số lượng kịch bản dẫn đến việc khảo sát độ nhạy không được liên tục. Đặc biệt, phân tích độ nhậy bằng Excel không thể khảo sát được sự thay đổi của nhiều thông số cùng một lúc, trong đó các thông số khác nhau thay đổi với các dạng thức khác nhau. Trong khi đó, như đã đề cập ở trên, đã có rất nhiều phân mềm ứng dụng trong thẩm định dự án được giới thiệu, các phân mềm này cơ bản khắc phục được những hạn chế hiện nay của việc ứng dụng Excel trong thẩm định dự án.
Phân tích mô phỏng là việc xây dựng các mô hình tính toán trong đó kết quả tính toán của mỗi tình huống được xác định trên cơ sở phát số ngẫu nhiên của các biến được giả định trong mô hình. Phân tích mô phỏng đã khắc phục tất cả những nhược điểm của hai kỹ thuật phân tích độ nhạy và phân tích tình huống, Phân tích mô phỏng đã đưa ra được các tình huống tính toán các chỉ tiêu tài chính để có thể đánh giá dự án phù hợp và sát với thực tiễn hơn.

Bài viết cùng chuyên mục