Archive for May, 2019

Công ty Bluescope Steel việt nam

15/05/2019 1:37 am0 comments
Công ty Bluescope Steel việt nam

  Lịch sử phát triển   1885 – 1935: 50 năm – Giai đoạn định hình – 1885 BHP kinh doanh khai thác quặng tại New South Wales – 1915 BHP bắt đầu mở rộng kinh doanh sản xuất thép. – 1925 BHP mua mỏ quặng Port Kembla. – 1935 […]

Read more ›

s